Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe "Metody Statystyczne w Biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS".

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną i związane z tym małe zainteresowanie studiami podyplomowymi MSwB rekrutacja na kolejną edycję studiów w roku akademickim 2020/2021 NIE jest prowadzona.

Polecamy zapoznanie się z opiniami dotychczasowych uczestników oraz profilem słuchacza naszych studiów podyplomowych.Organizatorem studiów jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Studia prowadzone są pod patronatem SAS Institute Polska.Adresatami studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie” są wszystkie osoby pracujące na co dzień z danymi, zajmujący się ich analizą, przetwarzaniem, jak również będące odbiorcami takich analiz. Oferta skierowana jest do analityków, specjalistów ds. badań, jak również kadry menedżerskiej. Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatów z wykorzystaniem oprogramowania SAS i odbywają się w pracowni komputerowej.


Tematyka kursów w ramach studiów jest niezależna od wykorzystywanego oprogramowania statystycznego. Wcześniejsza znajomość oprogramowania SAS nie jest wymagana.